tudalen_baner

Gwybodaeth am gynnyrch ffan

Dyfais fecanyddol yw ffan sy'n cynhyrchu llif aer i ddarparu awyru ac oeri.Fe'i defnyddir yn eang mewn gwahanol leoliadau, gan gynnwys cartrefi, swyddfeydd, safleoedd diwydiannol, a mwy.Daw cefnogwyr mewn gwahanol fathau a meintiau, pob un wedi'i gynllunio i ateb dibenion penodol.

 1. Mathau o gefnogwyr:
 • Cefnogwyr Echelinol: Mae gan y cefnogwyr hyn lafnau sy'n cylchdroi o amgylch echelin, gan greu llif aer yn gyfochrog ag echel y gefnogwr.Fe'u defnyddir yn gyffredin ar gyfer awyru cyffredinol, systemau gwacáu, a chymwysiadau oeri.
 • Ffaniau Allgyrchol: Mae'r gwyntyllau hyn yn tynnu aer i'w gilfach ac yn ei wthio allan ar ongl sgwâr i echel y gefnogwr.Maent yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau sydd angen pwysau uwch, megis aerdymheru ac awyru diwydiannol.
 • Cefnogwyr Llif Cymysg: Mae'r cefnogwyr hyn yn cyfuno nodweddion cefnogwyr echelinol ac allgyrchol.Maent yn cynhyrchu cyfuniad o lif aer echelinol a rheiddiol, gan eu gwneud yn addas ar gyfer cymwysiadau sydd angen pwysau cymedrol a llif aer.
 • Cefnogwyr Crossflow: A elwir hefyd yn gefnogwyr tangential neu chwythwr, mae cefnogwyr croeslif yn creu llif aer eang, unffurf.Fe'u defnyddir yn aml mewn systemau HVAC, oeri electronig, a llenni aer.
 • Cefnogwyr Tŵr Oeri: Mae'r cefnogwyr hyn wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer tyrau oeri, sy'n oeri dŵr trwy anweddu cyfran fach trwy'r tŵr.Maent yn sicrhau llif aer priodol a chyfnewid gwres ar gyfer oeri effeithlon.
 1. Perfformiad Fan a Manylebau:
 • Llif aer: Mae llif aer gwyntyll yn cael ei fesur mewn troedfedd ciwbig y funud (CFM) neu fetrau ciwbig yr eiliad (m³/s).Mae'n nodi faint o aer y gall y gefnogwr ei symud o fewn amserlen benodol.
 • Pwysedd Statig: Dyma'r gwrthiant y mae llif aer yn dod ar ei draws mewn system.Mae ffaniau wedi'u cynllunio i ddarparu llif aer digonol yn erbyn y pwysau statig i sicrhau awyru priodol.
 • Lefel Sŵn: Mae'r sŵn a gynhyrchir gan wyntyll yn cael ei fesur mewn desibelau (dB).Mae lefelau sŵn is yn dynodi gweithrediad tawelach.
 1. Ystyriaethau dewis ffan:
 • Cais: Ystyriwch ofynion penodol y cais, megis y llif aer a ddymunir, y pwysau a'r lefelau sŵn.
 • Maint a Mowntio: Dewiswch faint o gefnogwr a math mowntio sy'n ffitio'r gofod sydd ar gael ac yn sicrhau dosbarthiad llif aer priodol.
 • Effeithlonrwydd: Chwiliwch am gefnogwyr sydd â graddfeydd effeithlonrwydd ynni uchel i leihau'r defnydd o bŵer a chostau gweithredu.
 • Cynnal a Chadw: Ystyriwch ffactorau fel rhwyddineb glanhau, gwydnwch, ac argaeledd darnau sbâr ar gyfer cynnal a chadw a hirhoedledd.

Gall cael dealltwriaeth dda o'r gwahanol fathau o gefnogwyr a'u manylebau helpu i ddewis y gefnogwr cywir ar gyfer anghenion penodol a sicrhau'r perfformiad gorau posibl.5


Amser postio: Medi-15-2023